Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví se týká účetnictví všech účetních jednotek bez rozdílu. Za dobu platnosti byl několikrát novelizován, pro rok 2017 naposledy zákonem č. 462/2016 Sb. ve vazbě na evropskou legislativu. Obsahem jsou především terminologické úpravy a novinky v povinném uvádění nefinančních informací pro vybrané účetní jednotky a zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Úplné znění naleznete zde: UctZak17_Iss_1_1.pdf (1940791). K aplikaci zákona o účetnictví po předchozí rozsáhlé novelizaci od 1. ledna 2016 vydalo Ministerstvo financí vysvětlivky, které jsou k dispozici zde: Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č.doc (29696).

Novelizace zákona o účetnictví byla provedena též zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Tato novela je však účinná až od 1. ledna 2018. Zákona o účetnictví se týká část třetí zmíněné novely. Jedná se pouze o terminologickou změnu, která reaguje na zrušení důchodového spoření. 

Kontakt

Účetnictví pro podnikatele

+420 739 866 871

© 2012 - 2017 NEWSLETTER vydavatelství

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode