Účetnictví pro podnikatele

Publikace Účetnictví pro podnikatele 2017 obsahuje úplné znění zákona o účetnictví po novelách zákony č. 298/2016 Sb. a 462/2016 Sb., České účetní standardy (1-24) a prováděcí vyhlášku po novele vyhláškou č. 250/2015 Sb. (vše ve znění pro rok 2017). Cena publikace v našem e-shopu je pouze 119,- Kč + poštovné. Objednávky na www.danove-zakony.cz. K dispozici je také elektronická verze ve formátu pdf. Všechny naše tituly v pdf jsou přizpůsobeny pro tisk na kancelářských tiskárnách.

Aktualizační servis k publikaci

K tištěné i elektronické verzi nabízíme bezplatný e-mailový aktualizační servis. Aktualizační doplňky mají formát pdf, úpravu shodnou s publikací nebo textovou podobu.

Upozorňujeme, že zákon o účetnictví i prováděcí vyhláška byly před posledními změnami novelizovány také s účinností od 1. ledna 2016. K aplikaci zákona o účetnictví v tomto znění vydalo Ministerstvo financí vysvětlivky, které jsou k dispozici zde: Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č.doc (29696).

Další novelizace zákona o účetnictví byla provedena zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Tato novela je však účinná až od 1. ledna 2018. Zákona o účetnictví se týká část třetí zmíněné novely. Jedná se pouze o terminologickou změnu, která reaguje na zrušení důchodového spoření. S účinnosti od 1. července 2017 byl zákon o účetnictví novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Šest změn v paragrafech 37, 37a, 37aa a 37ab je pouze terminologických. Uživatelé aktualizačního servisu obdrží e-book s platným zněním.

Kontakt

Účetnictví pro podnikatele

+420 739 866 871

© 2012 - 2017 NEWSLETTER vydavatelství

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode